Valuing Relationships

Serving clients for best solutions

Local law firm International understanding

Experiencing cases over decades

 

Đội chuyên gia

Đội ngũ nhân viên pháp lý

Thạc sĩ Hà Vũ Hoàng

Hoang Ha Vu llm

Giám đốc
Điện thoại di động: (84) 94 6868 281
E-mail: hoang.hv@hoangha-associates.com 

Quá trình đào tạo và gia nhập Đoàn Luật sư

 • Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  Thẻ Luật sư Số 2654/LS, 2009
 • Bộ Tư pháp
  Chứng chỉ hành nghề Luật sư Số 6149/TP/LS-CCHN, 2009
 • Trung tâm trọng tài Singapore
  Giấy chứng nhận tham gia và đào tạo khóa Luật Trọng tài Quốc tế, 2009
 • Đại học Transnational Law & Business, Seoul, Hàn Quốc
  Thạc sĩ Luật Quốc tế, 2005
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Việt Nam
  Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, 2003
 • Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Việt Nam
  Cử nhân Luật, 2001

Quá trình làm việc

 • Công ty Luật TNHH Hoàng Hà và Cộng sự, Luật sư điều hành
  From Từ tháng 9 năm 2010 đến nay
 • Công ty Luật CK, Luật sư điều hành
  Từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 9 năm 2010
 • Công ty Bizlaw Vietnam, Trợ lý pháp lý
  Từ tháng 11 năm 2005 to tháng 12 năm 2006
 • InvestConsult Group, Trợ lý pháp lý
  Từ tháng 2 năm 2001 đến tháng 8 năm 2003

Cử nhân Nguyễn Thị Hải Yến

Cộng sựYen Nguyen Thi Hai llb
Điện thoại di động: (84) 906 632 010
E-mail: yen.nth@hoangha-associates.com 

Quá trình đào tạo và gia nhập Đoàn Luật sư

 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Việt Nam
  Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, 2018
 • Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  Thẻ Luật sư Số 12507/LS, 2017
 • Bộ Tư Pháp
  Chứng chỉ hành nghề Luật sư Số 14276/TP/LS-CCHN, 2017
 • Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Cử nhân Luật, 2012

Quá trình làm việc

 • Công ty Luật TNHH Hoàng Hà và Cộng sự, Cộng sự
  Từ tháng 10 năm 2012 đến nay
 • Công ty HABA-SPED Logistics Việt Nam, Nhân viên pháp chế và tuân thủ
  Từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 9 năm 2012

 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Trà Giang

Cộng sựGiang Nguyen Thi Tra llm
Điện thoại di động: (84) 984 962 071
E-mail: giang.ntt@hoangha-associates.com 

Quá trình đào tạo

 • Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  thạc sĩ Luật, 2015
 • Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  Cử nhân Luật, 2011

Quá trình làm việc

 • Công ty Luật TNHH Hoàng Hà và Cộng Sự, Cộng sự
  Từ tháng 4 năm 2011 đến nay

Cử nhân Nguyễn Quốc Khánh

Trợ giúp pháp lýKhanh Nguyen Quoc llb
Điện thoại di động: (84) 39 668 2184
E-mail: khanh.nq@hoangha-associates.com 

Quá trình đào tạo

 • Khoa Luật, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
  Cử nhân Luật, 2017

Quá trình làm việc

 • Công ty Luật TNHH Hoàng Hà và Cộng sự, Trợ giúp pháp lý
  Từ tháng 12 năm 2016 đến nay