Valuing Relationships

Serving clients for best solutions

Local law firm International understanding

Experiencing cases over decades

 

Hồ sơ tiêu biểu

Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho Công ty TNHH Khách sạn và Nhà hàng Cầu Vồng, một công ty tư nhân ở Việt Nam mua lại khách sạn trị giá 5.1 triệu USD tại California, Hoa Kỳ, trong tổng cộng 10 triệu USD được phép chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý để nhận được giấy chứng nhận đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài của AGEL Enterprises, LLC., một pháp nhân Hoa Kỳ, thực hiện hoạt động nhập khẩu và phân phối thực phẩm dinh dưỡng bằng tiếp thị trực tiếp.

Tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý để nhận được giấy chứng nhận đầu tư cho công ty liên doanh giữa nhà đầu tư là cá nhân người Singapore và nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu hệ thống quản lý bể chứa xăng dầu.

Thực hiện thủ tục soát xét pháp lý và soạn thảo hợp đồng cho giao dịch của ba nhà đầu tư là công ty Nhật Bản mua lại 15% cổ phần đã phát hành của một công ty con của Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam hoạt động chính trong lĩnh vực ví điện tử.

Thực hiện thủ tục soát xét pháp lý, soạn thảo hợp đồng và tư vấn pháp lý cho giao dịch Công ty Nhật Bản mua lại 100% và 75% cổ phần đã phát hành của hai Công ty cổ phần sở hữu hai trung tâm đào tạo ngoại ngữ tiếng Nhật và tư vấn du học.

Tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý để nhận được giấy phép của nhà thầu nước ngoài cho nhà thầu Nhật Bản đối với một phần Dự án Xây dựng Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh Bến Thành – Suối Tiên (Đường line số 1).

Cung cấp dịch vụ pháp lý hàng tháng cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm khách sạn và khu nghĩ dưỡng, sàn giao dịch thương mại điện tử, logistics, nhập khẩu và phân phối.