Valuing Relationships

Serving clients for best solutions

Local law firm International understanding

Experiencing cases over decades

 

Lĩnh vực hoạt động

  • Pháp luật doanh nghiệp và kinh doanh
  • Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  • Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
  • Quản trị tuân thủ
  • Tư vấn Hợp đồng
  • Cho vay và tài chính
  • Sáp nhập và mua bán doanh nghiệp
  • Dược phẩm và Y tế
  • Pháp luật lao động
  • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp